Temaet på Insight 2019
er Magic Ahead!

Program

Hvordan kan vi bruke teknologi til å skape en bedre verden? Hva skjer med sikkerheten i cyberspace? Klarer vi å legge til rette for et godt samspill mellom mennesker og teknologi? Og er det virkelig noen som ikke har flyttet til skyen ennå?

Mange spørsmål og enda flere svar. Sammen skal vi lære mer og finne svar i løpet av to dager på Insight 2019!

Den første dagen tar vi opp og drøfter store spørsmål og samfunnsaktuelle temaer. På dag to handler det om smarte løsninger og tech i sesjoner spesielt for deg som jobber i retail, forsikring, offentlig sektor og andre bransjer. Velg mellom 25 foredrag i parallelle sesjoner og sett sammen din egen agenda i eventappen.

Forvent innsikt, inspirasjon og Magic Ahead!

MANDAG 20. MAI - DAG 1:
Har vi Magic Ahead?

09:00 - 10:00

Registrering og matbit

10:15 - 10:25

Vi ønsker velkommen til Insight 2019

Foredragsholder
Louise Fuchs

Louise Fuchs

Kommunikasjonsdirektør i Kolonial.no

10:25 - 10:40

Digital kunnskap - en oppgave for det offentlige?

Hvordan skal vi legge til rette for at hele befolkningen kan ta del i den teknologiske utviklingen? Gjør vi noe for de som blir stående utenfor? Bør det nasjonale utdannings- og kompetansetilbudet endres og tilpasses et digitalt samfunn? I denne sesjonen snakker vi om hvordan digitaliseringen bør omfavne og speile hele samfunnet og hvordan Norge og Norden kan være i forkant av utviklingen. Vi får også et innblikk i den nasjonale AI-strategien som digitaliseringsministeren har annonsert.

Foredragsholder
Foto: Sturlason, UD

Nikolai Astrup

Digitaliseringsminister

10:40 - 10:55

Magic Ahead - Mennesker som skaper magi

Per Hove vil snakke om hvorfor det å lede en teknologibedrift først og fremst handler om kultur og kompetanse.

Foredragsholder
Per Hove

Per Hove

Konsernsjef, EVRY

10:55 - 11:10

Digitaliseringen trues av manglende mangfold i de teknologiske miljøene

Digitaliseringen skal være tilgjengelig for alle. Hvordan skal vi sikre god balanse i kompetanse, alder, kjønn, kulturell bakgrunn og andre faktorer som er viktig for å speile det samfunnet vi skal betjene?

Foredragsholder
Anne Grethe Solberg

Anne Grethe Solberg

Forsker og lederutvikler

11:10 - 11:25

Debatt: Fra ord til handling - med Nicolai Astrup, Anne Grethe Solberg og Per Hove

Kunstig intelligens vil endre morgendagens arbeidsliv. Hva bør vi som individer, virksomheter og samfunn gjøre for å utvikle vår kompetanse og møte de mulighetene og truslene som dette fører med seg?
Mangfold bidrar til innovasjon og er viktig for verdiskapningen i samfunnet. Digitaliseringen skyter fart og alle typer selskaper har økt behov for variert kompetanse som speiler samfunnet vi skal betjene. Vi må speile hele det samfunnet vi skal betjene – hvordan skal vi møte denne utfordringen? Debatten ledes av konferansier Louise Fuchs.

Foredragsholder
Louise Fuchs

Louise Fuchs

Kommunikasjonsdirektør i Kolonial.no

Foto: Sturlason, UD

Nikolai Astrup

Digitaliseringsminister

Per Hove

Per Hove

Konsernsjef, EVRY

Anne Grethe Solberg

Anne Grethe Solberg

Forsker og lederutvikler

11:25 - 12:25

Lunsj

12:25 - 13:05

Positioning the future of Human Interaction with Technology

Technology has been growing at an accelerating rate, fuelling the growth of exponential innovation that we see all around us. However, with this exponential growth comes concern for the future - there are myths spread about new technologies, making it difficult to understand what's real, and what's fake. In my talk, I aim to provide a clearer understanding of what technology is and isn't capable of; enabling you to envision a clearer future in which humans fundamentally shift the way we interact with, and the meaning of our interactions with technology.

Foredragsholder
Tanmay Bakshi

Tanmay Bakshi

Verdens yngste IT-guru, Canada

13:05 - 13:35

Securing the Connected World

In his Insight 2019-talk, Lior Div will share stories of recent advanced attacks and how to gain the advantage over the adversary in the connected world. With highly sophisticated, ever-evolving adversaries, it's no longer just a game of building walls. It's a game of data. The one who controls the data, controls the battlefield. Defenders who collect all the data, and understand the data fastest, win.

Foredragsholder

Lior Div

Chief Executive Officer and Co – Founder of Cybereason

13:35 - 13:55

Pause

13:55 - 14:25

A Nordic Perspective to digitization

Technology is everywhere in our society. How we work, live and relate to each other are changing. What kind of future are we creating and what kind of future do we want to create?
In the US, the model seems to be 'data for profit' while in China is more 'data for control'. Neither seem attractive or sustainable for a democratic society. We need a third way - a model where tech is supporting the core values of the Nordic countries. We might not be the ones who develop new technology, but we are leading in implementing it. In his presentation, Anders will introduce the need for a third model and how value based innovation or sustainable disruption can be leveraged to guide us.

Foredragsholder

Anders Hvid

Co-founder and partner, DareDisrupt

14:25 - 14:55

Skap magi sammen med kundene

Banknæringen opplever store endringer i rammevilkår både når det gjelder konkurranse, nye aktører og kundeorientering. SpareBank1 har tatt i bruk helt nye måter å jobbe på og har vært gjennom store endringer, også innen IT. Hør SpareBank1 fortelle om oppsiktsvekkende resultater, feil som er gjort og hva de har lært av feilene. Jostein Emmerhoff deler også bankens nokså bestemte meninger om hva som skal til for at teknologi- og kompetansebedrifter skal lykkes fremover.

Foredragsholder
Jostein Emmerhoff

Jostein Emmerhoff

Leder for utviklingsavdelingen til SpareBank 1 Banksamarbeidet

14:55 - 15:15

Pause

15:15 - 15:45

Yara Birkeland – verdens første autonome og elektriske containerskip

Det batteridrevne skipet «Yara Birkeland» skal erstatte 40.000 turer med vogntog i året. Turene går mellom Yaras gjødselfabrikk på Herøya ved Porsgrunn og utskipingshavnene i Brevik og Larvik. Det nye selvkjørende skipet reduserer forurensing og trafikk i regionen. All lasting, lossing og transport på land skal også være autonomt og utslippsfritt. EVRY er en av Yaras nøkkelpartnere i det komplekse prosjektet og utvikler IT-systemet som knytter dataflyt ved lasting av containere sammen med transport til kaia og skipet. Prosjekteier i EVRY, Roger Johannessen, presenterer prosjektet sammen med Merete Østby fra Yara.

Foredragsholder
Merete Ostby

Merete Østby

Prosjektleder, Yara

15:45 - 16:15

What if we re-imagined education?

New powerful technology gives us an opportunity to think fundamentally new about education. Most likely we can stop teaching a lot of things and clear time to focus on the most important human pursuits. Imagine a blank sheet of paper, and that we are given the chance to design a whole new education system from scratch. How can we best understand and prepare for the future?

Foredragsholder

Kimberly Lein-Mathisen

Daglig leder, Microsoft Norge

16:15 - 16:35

Pause

16:35 - 17:25

Oppsummering av dagen - panelsamtale

Vi har invitert tre konferansedeltagere til å dele synspunkter på det de har hørt på Insights første dag. Hva mener de er viktig å ta med seg videre? Louise Fuchs leder samtalen hvor vi snakker om temaene som er drøftet i løpet av dagen.

Foredragsholder
Louise Fuchs

Louise Fuchs

Kommunikasjonsdirektør i Kolonial.no

Trine Larsen

Partner i Hammer & Hanborg

Heidrun Reisæter

Teknologidirektør i NRK

Silje Arnesen

VP Financial Services - Head of Digital Banking Channels, EVRY

17:25 - 19:25

Mingling i utstillingsområdet - Future Alley

Bli kjent med nye mennesker og møt EVRY-folk og våre samarbeidspartnere i utstillingsområdet til en techprat, demo og sosiale aktiviteter.

19:30 - 22:30

Middag med magiske innslag

God mat og drikke, nettverking og fantastisk underholdning - Vi lader opp til dag to i programmet!

TIRSDAG 21. MAI - DAG TO:
Fokus på bransjer, teknologi og smarte løsninger

08:00 - 09:00

Ankomst og lett servering

Parallelle spor

Bare butikk

09:00 - 09:25

Hvordan gjøre butikken relevant og interessant – igjen?

Vi kan ikke skylde på internett og digitalisering når vi ser fallende salg, dårligere lønnsomhet og økende butikkdød. Det handler om innovasjon og ledelse for å flytte varer og tjenester til der kundene er for å fortsatt være relevant og interessant for kundene.

Foredragsholder

Tor Wallin Andreassen

Direktør ved Center of Service Innovation, NHH

Parallelle spor

Helt offentlig

09:00 - 09:25

The future of meetings with AI

We spend millions of dollars on ineffective meetings. It’s time to reinvent the way we meet and unleash their true potential with Artificial Intelligence. In this speech, Kasper will take you on a journey to the future of meetings. After the speech, you'll feel inspired to go back to your own organization and optimize the way you meet, and you'll be given some tangible, hands-on ways to do it. Kasper Lyhr, CEO of FirstAgenda will give you a glimpse of the technologies that will shape the business meetings of tomorrow. This presentation will be given in English.

Foredragsholder

Kasper Lyhr

CEO, FirstAgenda

Parallelle spor

Digitale muligheter

09:00 - 09:25

Digitalisering i energibransjen - fra forretningsstrategi til arkitektur

Her får du en spennende sesjon for Eidsiva og Innlandskraft forteller hvordan de  setter innovasjon og utvikling av nye løsninger i system.  

Foredragsholder
Arne Grini

Arne Grini

Leder utvikling- og tjenesteleveranse, Eidsiva marked

Parallelle spor

Forsikring 4.0

09:00 - 09:25

Morgendagens forsikring - Hva blir resultatet av vår tids industrielle revolusjon?

Fremtind Forsikring er landets tredje største forsikringsselskap. Forsikringsbransjen preges av disrupsjon og et akselererende behov for digital transformasjon. Nye aktører, økosystemer og forretningsmodeller fostres frem i økende fart. Hvilken effekt har dette på selskapet, våre kunder og våre ansatte? Turid Grotmoll vil fortelle oss hvordan Fremtind Forsikring ser på de viktige endringene skadeforsikring står ovenfor i tiden som kommer.

Foredragsholder
Turid Grotmoll

Turid Grotmoll

Administrerende direktør i Fremtind

09:25 - 09:40

Pause

Parallelle spor

Bare butikk

09:40 - 10:05

Hvordan drive business uten å eie en eneste vare?

Hvordan tjener man egentlig penger uten varelager? Hva skjer med eksisterende verdikjeder og -nettverk når forbrukere heller vil leie enn å eie? Fjong og Nabobil utfordrer store bransjer med nye forretningsmodeller - basert på hva kunden faktisk vil ha: tilgang til bruk. Hvordan oppnår man stor vekst på kort tid, og hvilke problemer oppstår på veien? Jeanette Louise Rønne, leder for Emerging Technology fra EVRY, er moderator.

Foredragsholder
Foto: Shifter

Even Heggernes

Daglig leder i Nabobil.no

Sigrun Syverud

Sigrun Syverud

Gründer og daglig leder i Fjong

Foto: Esben Johansen, Abelia

Kjetil Brun

Direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia

Parallelle spor

Helt offentlig

09:40 - 10:05

Data er ikke den nye oljen

Forvaltning av offentlige data vil være helt sentralt for utvikling av samfunnet fremover, men vi kan ikke se på data utelukkende som en råvare. Økosystemer og privat og offentlig samhandling står i sentrum av dette innlegget, som har et skråblikk på data som drivkraften i fremtidens samfunnsutvikling. Presentasjonen, som holdes sammen med EVRYs Direktør i forretningsutvikling, Christian Rognes, vil fremheve Difi og det offentliges sentrale rolle i økosystemet og vil også sette fokus på hvordan privat sektor er en sentral bidragsyter til deling av data.

Foredragsholder

Jens Nørve

Avdelingsdirektør i Difi

Parallelle spor

Digitale muligheter

09:40 - 10:05

Det digitale sagbruket

Veien til det digitale sagbruket handler om hvordan utnytte IoT, Big Data og Industri 4.0 I praksis. CIO Even Rognan Lutnæs forteller om erfaringer og konkrete økonomiske resultater fra digitaliseringsarbeidet i Moelven Industrier.

Foredragsholder
Even Rognan

Even Rognan Lutnæs

CIO, Moelven Industrier

Parallelle spor

Forsikring 4.0

09:40 - 10:05

Pensjonsmarkedet i forandring - valgfrihet med innføring av egen pensjonskonto.

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing, pensjon og forsikring. Egen pensjonskonto er på vei, og vil sørge for at pensjonsopptjening blir samlet på en pensjonskonto hos nåværende arbeidsgiver. Hvordan skal Storebrand vinne kampen om de ansatte når de selv kan velge hvem som skal forvalte pensjonskapitalen arbeidsgiver innbetaler? Og hvilke krav settes til løsninger for effektiv flyt av pensjonsmidler mellom selskapene? Og hva skjer hvis det åpnes for konkurranse om de offentlige tjenestepensjonene? Geir Holmgren vil fortelle oss hvordan Storebrand ser på muligheter og utfordringer i tiden som kommer.

Foredragsholder
Geir Holmgren

Geir Holmgren

Administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring

10:05 - 10:20

Pause

Parallelle spor

Bare butikk

10:20 - 10:45

Digitale økosystemer og kampen om sluttkunden

Hvordan bør norske selskaper samarbeide for å beholde sluttkunderelasjonen nå som de store internasjonale aktører tar mer og mer av sluttkunders hverdag? Foredraget vil ta for seg de sentrale trendene, hva Telenor selv gjør for å være sluttkunderelevant fremover og hvordan andre norske selskaper kan være med på et samarbeid.

Foredragsholder
Anders Morthen

Anders Morthen

Direktør for tjenester, Innovasjon & Prosjekter, Telenor

Parallelle spor

Helt offentlig

10:20 - 10:45

The Hub of All Things

I dag gir vi forbrukere fra oss personlige data til selskaper i bytte mot tilgang og bruk av nettsteder, mobilapplikasjoner, bankkontoer og mer. Selskapene lagrer, beskytter og bruker våre personopplysninger. Krefter med utspring fra sentrale universitetsmiljøer i England mener at internett ville bli et bedre sted hvis vi snudde på dette, og vi forbrukere startet å lagre, beskytte og eie våre personlige data.

Foredragsholder

Jonathan Holtby

Community Manager, The Hub of All Things

Parallelle spor

Digitale muligheter

10:20 - 10:45

Den digitale bonden

Felleskjøpet jobber målrettet med digitalisering og kunstig intelligens og hvordan kan dette kan gi konkurransekraft for landbruket. Og hva betyr dette for bonden? Divisjonsdirektør Trond Fidje forteller hvordan Felleskjøpet bidrar til mer effektiv, bærekraftig og presis drift blant annet gjennom smart bruk av bondens data.

Foredragsholder
Trond Fidje

Trond Fidje

Direktør, Felleskjøpet

Parallelle spor

Forsikring 4.0

10:20 - 10:45

Å tørre å tenke nytt

Hvordan bygge tillit til en heldigital forsikringstjeneste uten sosial interaksjon? Kan man adoptere belønningssystemer fra spill over til forsikring? Erik Skaar er Co-founder og daglig leder for Tillit Forsikring forteller om idéen om å gjøre det mye enklere å tegne forsikringer og hvordan tre kamerater startet sitt eget selskap ut av et ønske om å lage en ny forsikringsløsning som appellerer til unge mennesker. Tillit Forsikring er en InsurTech startup etablert i 2017.

Foredragsholder
Erik Skar

Erik Skaar

Co-founder og daglig leder i InsurTech selskapet Tillit.

10:45 - 11:00

Pause

Parallelle spor

Bare butikk

11:00 - 11:25

Nordmenns forbruksgjeld øker - Vil handelsveksten bremse ved innføring av Gjeldsregisteret?

I 2019 skal alle forbrukeres gjeld samles i Gjeldsregisteret. De siste årene har nordmenns gjeld skutt i været, og mange lurer på om det nye registreret vil hemme en varehandel som allerede står ovenfor store utfordringer. Gjeldsregisteret har lagt opp til at aktører skal etterfølge det nye lovverket som alle som handler på kreditt må forholde seg til. Jake Petersen fra Miinto ønsker å fortelle hvordan de ser på det nye registeret, og hvordan de jobber for at kundeopplevelsen skal bevares. Vi diskuterer hvordan nye krav og registre kan påvirke handelen, både i 2019 og i tiden fremover. Sesjonen modereres av Egil Tenold, EVRY.

Foredragsholder
Jake Petersen

Jake Petersen

Partner og CEO i Miinto.no

Egil Årrestad

Egil Årrestad

Daglig leder, Gjeldsregisteret

Parallelle spor

Helt offentlig

11:00 - 11:25

Hvordan utnytter vi våre innsamlede data?

Vi utnytter i dag kun en brøkdel av alle innsamlede data. Er det fantasi eller kunnskap som legger begrensinger i bruken? Eller er det frykten for lover og reguleringer av disse datene? Dette foredraget ta for seg tre viktige temaer for å kunne overvinne de mest sentrale hindringene i utnyttelsen av våre innsamlede og eksterne datakilder.

Foredragsholder

Nicolay Moulin

Direktor offentlig sektor, EVRY

Parallelle spor

Digitale muligheter

11:00 - 11:25

The Beautiful Code

Länsförsäkringar’s innovation company, Lfant, set EVRY the following challenge in 2018: What can we do together to help prevent the 300 road traffic accidents involving children that take place every year? The result was a road safety training solution for children that uses augmented reality and gamification as tools. Lisa Olsson, Head of Strategy and Digital Development at Lfant tells us more about the beautiful solution combining human concern, business and technology in a perfect mix to save lives.

Foredragsholder
Lisa Olsson

Lisa Olsson

Head of Strategy and Digital Development, Lfant

Parallelle spor

Forsikring 4.0

11:00 - 11:25

Økt innovasjon og digitalisering med Google

Google er en av verdens største leverandører av skyløsninger. Hva skal bedriften være klar over før et eventuelt plattformvalg, hvilke risikoer må vurderes, og hvilke fordeler kan forventes? På Insight får vi høre om hvordan Google og Storebrand gjør et formidabelt løft av Storebrands digitale kundetjenester opp i skyen. Her deler Google og Storebrand sine viktigste erfaringer knyttet til denne transformasjonsreisen.

Foredragsholder

Per Anders Jørgensen

Customer Engineer i Google

Terje Løken

Terje Løken

CDO/Digitalsjef i Storebrand

11:25 - 11:40

Pause

Parallelle spor

Bare butikk

11:40 - 12:05

Den siste generasjonen har tatt lappen. Hvem skal kjøpe biler i fremtiden?

Runar Myhre er CIO og har vært i Bertel O. Steen i snart fem år, og kjenner godt hvordan kravene til IT i digitalisering øker, både fra kunder og interne avdelinger. Runar har klare tanker om hvordan å overleve som IT-avdeling i det korte bildet, og det å bygge en ny kultur hvor digitalisering er en selvfølge litt lenger frem i tid. Bilbransjen påvirkes kraftig av globale trender som elektrifisering, biler tilkoblet internett, selvkjørende biler og nye mobilitetstjenester. I dette bildet har Bertel O. Steen en målsetning om å bygge morgendagens bilhus og forvalte 117 år med stolt bilhistorie inn i fremtiden. Det handler om å bruke teknologi og nye måter å jobbe på for å effektivisere der det er mulig og skape verdier for kundene også langt inn i fremtiden.

Foredragsholder
Runar Myhre

Runar Myhre

CIO i Bertel O. Steen

Parallelle spor

Helt offentlig

11:40 - 12:05

Digitalisering = økt nytteverdi?

Digitalisering av helsesektoren har konsekvenser og nytte for langt flere enn vi er klar over på forhånd. Samtidig kan interessentbildet være mer komplekst enn i andre sektorer. Hvordan påvirker dette måten vi vurderer, velger og gjennomfører digitalisering på? Og hvordan sikrer vi maksimal nytteverdi i prosjektene? Kristin Kopland er foredragsholder sammen med Morten Duesund, som er Head of Program & Project Management i EVRY.

Foredragsholder

Kristin Kopland

IKT-sjef, Diakonhjemmet sykehus

Parallelle spor

Digitale muligheter

11:40 - 12:05

Better, quicker and cheaper together

Colab er en innovasjonslab hvor 6 nasjonale lotterier jobber raskt og effektivt for å skape og validere lotterikonsepter. Alle lotteriene bidrar med kapital og ressurser, og ambisjonen er å utvikle nye spillkonsepter raskt, som testes/valideres i ett av markedene. Det er opp til hvert enkelt lotteri om de ønsker å benytte seg av konseptet kommersielt.

Foredragsholder

Per Kristian Mengshoel

Direktør Innovasjon og utvikling, Norsk Tipping

Parallelle spor

Forsikring 4.0

11:40 - 12:05

Globale trender innen cyberforsikring

Stadig mer sofistikerte metoder for innsamling, behandling og lagring av data endrer arbeidsliv og sosiale kontakter. Samtidig innføres nye parametere for industri, handel, trafikk og transport og for tilførsel av energi og råvarer. Helsesystemer, økonomiske og politiske forhold og militære systemer endres også konstant som følge av den raske utviklingen i IT. Dette fører igjen til at trusselbildet er i stadig utvikling. Munich Re er et av verdens største forsikringsselskap innen reassuranse, og er ledende globalt innen cyberforsikring. Oliver og Uwe arbeider til daglig med Cyberforsikring ved hovedkontoret til Munich Re i München, og vil gi oss innsikt basert på egne erfaringer i et globalt perspektiv. Innlegget holdes på engelsk.

Foredragsholder
Oliver Frettloehr

Oliver Frettloehr

Senior Cyber Underwriter, Munich Re

Owe Schindler

Uwe Schindler

Senior Cyber Underwriter, Munich Re

12:05 - 12:20

Pause

Parallelle spor

Bare butikk

12:20 - 12:45

Nye kundeopplevelser med partnerskap

Flere av Norges største selskap har satt partnerskap på agendaen, og jobber aktivt sammen med andre for å skape bedre kundeopplevelser. Det gjelder også å se utenfor egen bransje, og som strategisk partnerskapansvarlig hos DNB gjør Maria nettopp dette. Kom og forstår hvordan man finner riktige partnere og gjennom samarbeid skaper bedre kundeopplevelser!

Foredragsholder

Maria Archontoulis

Senior Strategic Partnership Manager, DNB

Parallelle spor

Helt offentlig

12:20 - 12:45

Kommunereform og dialog

Hvordan skape en ny kommune hvor dialog og involvering er en arbeidsform? Nye Drammen kommune og Workplace by Facebook gir innblikk i samspillet mellom ledelse, dialog og involvering, og hvordan Workplace by Facebook fungerer som kanal for kommunikasjon og kulturbygging i den nye kommunen. Nedre Eiker, Svelvik og Drammen kommune går sammen til Nye Drammen kommune 1.1.2020.

Foredragsholder

Kirsti Aas Olsen

Direktør for administrasjon og administrativ effektivisering, Nye Drammen kommune

Hans T. Wiig

Nettredaktør og Workplace-ansvarlig, Nye Drammen kommune

Lior Illouz

Strategic Partner Manager, Workplace by Facebook

Parallelle spor

Digitale muligheter

12:20 - 12:45

Customer case: Söderberg & Partners

Over 915.000 nordmenn leier bolig. 74% av disse er studenter eller husholdninger med lav inntekt. Depositumskonto har vært etablert som sikkerhet for leieforhold i en årrekke, men depositum er lite verdiskapende for både utleier og leietaker. Hvorfor er det da ingen som utfordrer den tradisjonelle depositumskontoen? Siden våren 2018 har EVRY jobbet frem det som i januar 2019 ble lansert under tjenesten «D» i samarbeid med Söderberg & Partners - dropp depositumet uten at det går på bekostning av sikkerheten til utleier.

Foredragsholder

Andreas Hæhre

Leder Garanti i Söderberg og Partners

Parallelle spor

Forsikring 4.0

12:20 - 12:45

Fra legacy til InsurTech og nye forretningsmodeller i forsikring

Blockchain, AI, sensorer og skyplattformer er teknologier som skaper forutsetninger for nye forretningsmodeller, mer effektive prosesser og økt kundefokus i forsikringsbransjen. Samtidig møter de nordiske forsikringsselskapene utfordringer med legacy-systemer, integrasjon og nye regulatoriske krav. Radar gir et innblikk i nordiske forsikringsselskapers prioriteringer og investeringer gjennom digitalisering og nye teknologier og forteller hva som kreves for å møte konkurransen fra nye aktører i markedet. Radar er Nordens ledende leverandør av lokalfaktabasert innsikt for alle aktører i IT-bransjens økosystem.

Foredragsholder

Freddie Rinderud

Senior Advisor i Radar

12:45 - 13:00

Pause

Parallelle spor

Teknologi

13:00 - 13:25

Norge - verdensledende på videokonferanser

Norge har i mange år vært ledende innenfor olje og gass. Visste du at Norge også er verdensledende på videokonferanseteknologi? Lær mer om hvorfor og hvordan videokonferanser kan være viktig for akkurat din bedrift!

Foredragsholder

Lars Marius Opsal

Regional Director, Northern Europe i Pexip

Per Martin Botten

Country Manager Norway i Pexip

Parallelle spor

Teknologi

13:00 - 13:25

Sikkerhet i fokus

Gjennom flere år har Broadnet bygget seg opp en solid erfaring med å levere sikkerhet til noen av Norges største virksomheter, i tillegg til store deler av det offentlige Norge. Ved å sette sikkerhet i fokus sørger Broadnet for at kundene både har tjenester og rutiner som avverger trusler før de får anledning til å nærme seg egen eller kundens infrastruktur. Kom og hør Sikkerhetsdirektør/CISO Anurag Shukla fortelle om de praktiske sidene ved sitt arbeid, samt hvordan Broadnet ser for seg morgendagens trusler.

Foredragsholder
Anurag Shukla

Anurag Shukla

Sikkerhetsdirektør/CISO Broadnet

Parallelle spor

Teknologi

13:00 - 13:25

Fremtidens arbeidsrom og samhandlingsteknologi

Bedriftsorganisasjonen er i endring, Ønske om agilitet i næringslivet hindres av teknologi som er vanskelig å bruke. Cisco viser hvordan de selv har redusert næringseiendom med 230 bygg og samtidig økt antall ansatte og omsetning ved smart bruk av teknologi.

Foredragsholder

Arne Magnus Soland

Produktspesialist, Cisco

Parallelle spor

Teknologi

13:00 - 13:25

Hvordan akselerere din digitale transformasjon? (Oracle)

Hvordan bør man gå frem for å skape seg både et teknisk og økonomisk fundament for suksess? Tore Bjelland deler erfaringer fra digitaliseringreisen hos ulike norske virksomheter.

Foredragsholder
Tore Bjelland

Tore Bjelland

Administrerende direktør, Oracle Norge

13:25 - 14:25

Lunsj